Geschiedenis

Image

Onze Geschiedenis

In 1995 maakten Trudy en Niek Waterschoot voor het eerst een rondreis door West-Afrika. Hoewel zij al veel plekken in de wereld gezien hadden, keken zij hun ogen uit in Gambia en Senegal. Het was prachtig, maar ook schokkend. De armoede en de achterstand op vrijwel elk gebied (gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur) waren een “eye opener”. Enkele maanden later reisden Trudy en Niek dan ook opnieuw naar Gambia om te zien of zij ter plekke een steentje konden bijdragen.

Met diverse Gambianen ontstond goed contact en medicijnen, schoolgeld en andere eerste levensbehoeften werden betaald om de nog kleine kennissenkring te helpen. Terug in Nederland bleken diverse buren, vrienden en collega’s – enthousiast geworden door alle foto’s en verhalen – ook een bijdrage te willen leveren aan de verbetering van de levensstandaard in Gambia. En zo werd de kring van donateurs groter en groter. En daarmee ook de verantwoordelijkheid.

Om de continuiteit van de hulp te kunnen waarborgen én om de besteding van de giften te verantwoorden aan derden werd besloten een stichting op te richten. En zo geschiedde. Op 7 augustus 2002 was Stichting Sanchabba een feit. Notaris mr. E.R.C.J. Luijten zorgde voor de oprichtingsakte en sponsorde die ook.

Vanaf die tijd werden de contacten in Gambia meer gestructureerd, werd onderzocht waar hulp het meest nodig was en werd samengewerkt met anderen om zo doeltreffend mogelijk te kunnen werken. Contacten met overheidsinstanties in Gambia leerden veel over de plaatselijke (on)mogelijkheden. En natuurlijk werd sterk gelet op de culturele aspecten die het helpen in Afrika konden belemmeren. Of verbeteren!

In de loop der jaren boden we diverse vormen van hulp. De stichting betaalde, zoals gezegd, schoolgeld en medische zorg voor een steeds groter groeiende groep mensen. Verder lieten we regelmatig ter plaatse schoolmeubilair maken, waarna wij dit schonken aan schooltjes in de regio. We lieten slechte behuizingen repareren en soms betaalden donateurs zelfs (een deel van) de huur omdat gezinnen op slag dakloos dreigden te raken. En toen de mogelijkheid ontstond om (betaald door anderen) Nederlandse Mobiele Eenheid-voertuigen te verschepen voor de politie daar, ontstond ook de mogelijkheid hulpgoederen (voor scholen, ziekenhuizen en arme gezinnen) mee te sturen. Plaats genoeg immers.

In totaal zijn in de loop der tijd acht ME-bussen verscheept en drie volle containers. Om het transport van de containers te kunnen betalen werd speciaal actie gevoerd. Al werd dat initiatief op een laag pitje gezet vanwege de waanzinnig gestegen kosten.

Van het een kwam het ander. Niek Waterschoot werd door Terre des Hommes gevraagd mee te werken aan een project om kindermisbruik (door toeristen) te bestrijden. En voor een aan het Consulaat van Gambia verbonden stichting levert hij eveneens een bijdrage. Hij werkt aan het (verder) professionaliseren van de toeristenpolitie in Gambia. Goede voorbeelden van mooie en interessante projecten die helpen om het werk van Stichting Sanchabba te verrijken.

Stichting Sanchabba

Logo stichting Sanchabba

Op het veldje 23, 6372 RZ Landgraaf


 
 

 

Wij zijn ANBI goedgekeurd

 

Copyright © Sanchabba 2024. Alle rechten voorbehouden. - Website door Zeriso

Search