Jaarverslag 2016

27 maart 2017, 09:00

JAARVERSLAG 2016 STICHTING SANCHABBA.

In 2016 werd veel energie gestoken in de afrondende werkzaamheden rond het ziekenhuisje in Jalanbang . De eigen watervoorziening werd gerealiseerd door het graven van een waterput, het installeren van een zonnepaneel en een pomp, het leggen van leidingen en het oprichten van een stellage met een voorraadtank.

Daarnaast werden twee buitentoiletten gebouwd met waterspoeling zodat bezoekers geen gebruik hoeven te maken van de inpandige toiletten. De watervoorziening bleek perfect te werken. Elektriciteit werd eerder al aangesloten op het zonnepaneel en de verlichting en de ventilatoren en de werken naar behoren.

De met cement afgesmeerde stoepen rondom het hele complex werden betegeld evenals een nieuw looppad naar de gebouwde toiletten. Opgeschoten onkruid werd verwijderd en het gebouw is opnieuw in de verf gezet. De werkzaamheden werden professioneel aangestuurd door Omar Jallow die eerder ook intensief betrokken was bij dit project. Bezoekers van het ziekenhuisje waren na alle werkzaamheden vol lof over het gebouw en de inrichting ervan. De officiële opening ervan is voorzien op 1 januari 2017.

In het verslagjaar werd voor in totaal 136 scholieren c.q. docenten schoolgeld betaald. De studieresultaten waren redelijk tot zeer goed. De schoolgelddonaties zijn een welkome hulp voor veel gezinnen die anders hun kinderen niet naar school zouden kunnen laten gaan. Iets dat als een schande wordt ervaren. Een aantal studenten volgt een voortgezette opleiding waarvan enkele op het bekende GTTI en een op de universiteit. In geval van hogere studiekosten dan normaal springt de sponsor bij of vult de stichting het benodigde bedrag aan.

Een aantal studenten sloot hun opleiding af en probeerde, al dan niet met succes, een baantje te vinden. In 2016 traceerden we een aantal eerder gesponsorde studenten. Zij bleken inmiddels bankbediende, dataverwerker, timmerman (3x), elektricien (3x), loodgieter (2x), lasser, visser, metselaar, onderwijzer en stukadoor. En machinist op een grote graafmachine!

In 2016 verscheepte de stichting vijf keer hulpgoederen naar Gambia. Dit tegen betaling van het aantal m3 dat werd ingenomen. De verscheping werd verzorgd door stichting ‘gambiaforyou’ in Gilze en verliep in alle gevallen voortreffelijk. Ook sponsoren van schoolkinderen stuurden af en toe dozen mee.

Naaiatelier annex kledingwinkel in Brufut werd regelmatig voorzien van kleding, onder andere door donaties van twee modezaken in Nederland. Uit de opbrengst van de winkel kon in Senegal kleding worden ingekocht.
Na een brand in een compound werd financieel bijgesprongen met de reparatie ervan. Cement en zand, plafondplaten en golfplaten werden gekocht om de schade te herstellen. De oorzaak van veel branden is gelegen in het feit dat kaarsen niet veilig worden neergezet of niet gedoofd voor het slapen gaan.

Omdat niet iedereen is aangesloten op het elektriciteitsnet maar ook omdat de stroom vaak uitvalt is het gebruik van kaarsen nog altijd in zwang. We wezen al vaker op het gevaar van kaarsen die niet in een goede houder bevestigd zijn of te dicht bij brandbare materialen werden geplaatst.

In 19 gevallen werd rijst of medicijnen verstrekt of dokterskosten betaald. Dit in gevallen waarbij hulp dringend noodzakelijk was.

Door een Nederlandse familie werd hulp gevraagd bij de ‘verpleging’ van een ernstig spastische jongen. Zij regelden de financiering van de aan te kopen speciale voeding en de nodige hulpmiddelen. De stichting regelde, via contactpersoon Bakary Bojang, de inkoop en bezorging ervan. Ook ontving het gezin van de verscheepte hulpgoederen.

Bakary Bojang, verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de gesponsorde scholieren en studenten, ontving en begeleidde sponsoren die Gambia, en hun sponsorkind, bezochten. Dit altijd tot grote tevredenheid van de bezoekers. Ook ontving hij regelmatig buitenlandse gasten die met hem, in zijn gecertificeerde vissersboot, succesvolle vistochten ondernamen.

Naast de onontbeerlijke bijdragen van trouwe sponsoren, waarmee we heel blij zijn, genereerden we inkomsten uit een eind oktober gehouden kienavond. Maar liefst 2150 euro was de opbrengst van deze activiteit. Dit ongetwijfeld door de mooie prijzen die werden geschonken door relaties die de stichting een warm hart toedragen. En door de bezoekers die van heinde en ver kwamen en tijdens de pauze op de foto konden met een echte python om de nek.

Met een aantal andere stichtingen onderhouden wij een goed contact. Informatie wordt uitgewisseld en met een bevriende stichting worden hulpgoederen ‘geruild’ . Zij, en iedereen die ons op welke manier dan ook behulpzaam waren in 2016, bedanken we van harte voor alle steun. Dit mede namens de mensen in Gambia, die zoals onlangs vastgesteld, behoren tot de tien armste bevolkingsgroepen ter wereld!

<< | >>Over Sichting Sanchabba

Voor Stichting Sanchabba staan Afrikaanse kinderen centraal. Kinderen en onderwijs. De stichting betaalt inmiddels dan ook het schoolgeld voor 147 kinderen in Gambia.

Stichting Sanchabba houdt zich verder bezig met kleinschalig ontwikkelingswerk op uiteenlopende gebieden. Zo bouwde de stichting toiletgebouwen bij een school en een ziekenhuis(je) in het binnenland van Gambia en een keuken annex eetzaal bij een school in Brikama en realiseerde een tuinenproject in Sambakuta. Verder zijn er wat kleinschalige zakelijke initiatieven van een financiële injectie voorzien. promo video
video tuinen project

Laatste nieuws

Wist u dat?