Jaarverslag 2015

20 mei 2016, 08:15

JAARVERSLAG 2015 STICHTING SANCHABBA.

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door problemen rond de watervoorziening voor het gebouwde ziekenhuisje in Jalanbang. Op een nabij gelegen watertransportleiding bleek een aansluiting, ondanks eerdere beloftes en het betalen van de aansluitkosten, onmogelijk. Activiteiten zijn in gang gezet om tot een eigen watervoorziening te komen. De aansluiting op elektriciteit werd wel gerealiseerd. Een nachtwaker is aangesteld tegen een redelijke maandelijkse vergoeding. Enkele bouwkundige aanpassingen bleken noodzakelijk om het gebouw beter te beschermen tegen weersinvloeden.

Voor in totaal 131 schoolkinderen en studenten werd schoolgeld betaald. De studieresultaten waren in het algemeen goed. Enkele leerlingen zijn gewaarschuwd vanwege hun te geringe inzet. Indien geen verbetering zichtbaar wordt zal hun schoolgeld worden gestopt. Van een enkele, al eerder gewaarschuwde, leerling gebeurde dat al. Veelvuldig verzuim en geringe inzet betekenen het einde van de sponsoring. De ouders van de kinderen alsmede sponsoren zijn daarvan (vooraf) op de hoogte gesteld.

In Brufut slaagden wij er in een naaiatelier annex kledingwinkel te openen. Na de nodige renovaties en een aantrekkelijke beschildering kon worden begonnen. Dit dankzij de donaties van enkele naaimachines door de Stichting Gered Gereedschap te Heerlen en donaties door particulieren. Al naargelang het seizoen verdienen hier drie mensen een boterham.

In 2015 werden vier keer hulpgoederen verscheept. Door (tegen betaling per m3) mee te liften in een container waren we in staat hulpgoederen te verzenden voor het ziekenhuisje in Jalanbang, voor het naaiatelier in Brufut en voor verschillende noodlijdende gezinnen. Ook enkele fietsen gingen mee, alsmede ingezamelde (nog bruikbare) mobiele telefoons. Een probaat middel om handel te drijven of een karwei uit te voeren en zo wat geld te verdienen.

Aan arme (vaak een-ouder) gezinnen werden zakken rijst verstrekt en werden in voorkomende gevallen dokterskosten en medicijnen betaald. In totaal vond dit ruim dertig maal plaats. Een gezin ontving financiële steun na het overlijden van een van hun kinderen zodat een ordentelijke begrafenis kon worden georganiseerd.

In twee gevallen werd geholpen bij het opknappen van een huisje. In een geval werd daarvoor door de sponsor bijgesprongen. Muren en dak werden gerepareerd en het huisje geverfd. In het andere geval was er sprake van brand. Alle binnenmuren werden opnieuw afgesmeerd en het plafond en dak gerepareerd. Ook werd de uitgebrande woonkamer opnieuw geverfd.

Dit alles is onmogelijk zonder de voortdurende medewerking van sponsoren en donateurs. Dankzij hen kunnen we in voorkomende gevallen meestal helpen. Dit natuurlijk ook door de voortdurende inzet van Bakary (Baks) Bojang die de lopende zaken in Gambia waarneemt. Hij houdt ook een oogje op de schoolkinderen en studenten waarvoor schoolgeld wordt betaald. Soms bezoeken Nederlandse vrienden van de stichting Gambia. Zij worden door Baks altijd keurig opgevangen en begeleid.

Behalve de bijdragen die we ontvangen van onze trouwe sponsoren probeert het bestuur ook eigen inkomsten te verwerven. Zo werden in Gambia aangekochte sieraden en houtsnijwerk met winst verkocht en werd in 2015 opnieuw een Kienavond georganiseerd. De opbrengst ervan bedroeg maar liefst € 2.355,- netto! Een bevriende stichting werd geholpen bij het opzetten van een identieke kienavond. Ook die werd een succes. In beide gevallen niet in het minst door de inzet van kienmaster Wiel Wetzels.

Iedereen die, op welke manier dan ook behulpzaam was om in 2015 met onze activiteiten in Gambia door te gaan, bedanken we, mede namens de mensen in Gambia bijzonder hartelijk voor alle steun.

<< | >>Over Sichting Sanchabba

Voor Stichting Sanchabba staan Afrikaanse kinderen centraal. Kinderen en onderwijs. De stichting betaalt inmiddels dan ook het schoolgeld voor 147 kinderen in Gambia.

Stichting Sanchabba houdt zich verder bezig met kleinschalig ontwikkelingswerk op uiteenlopende gebieden. Zo bouwde de stichting toiletgebouwen bij een school en een ziekenhuis(je) in het binnenland van Gambia en een keuken annex eetzaal bij een school in Brikama en realiseerde een tuinenproject in Sambakuta. Verder zijn er wat kleinschalige zakelijke initiatieven van een financiële injectie voorzien. promo video
video tuinen project

Laatste nieuws

Wist u dat?