Omar bij Schrouff

Eerste oogst binnen

28 mei 2011, 20:40

De tuinen in Sambakuta hebben een eerste winst opgeleverd. De uienoogst was een groot succes en de medewerkers daar zijn bezig met het prepareren van de tuin voor het komende regenseizoen. Dan zal de hele tuin van 350 bij 150 meter worden ingezaaid en beplant op een manier dat een continue opbrengst te verwachten valt. De initiatiefnemer en manager van het hele gebeuren in Sambakuta, Omar Jallow, was mei 2011 in Nederland. Uitgenodigd door een aantal mensen die zich zeer bij dit project betrokken voelen, gebruikte hij zijn tijd om bezoeken te brengen aan o.a. een aardbeienkweker, een biologisch tomatenteelt bedrijf en een aanplant van druiven. Een werkbezoek dus waar veel werd opgedaan over de bewerking van de grond, bemesting en verdere behandeling van de verschillende planten. Ook werd geleerd hoe goede compost te maken en werden tips gegeven over bescherming tegen te felle zon, bewatering etc.

Op 24 mei werd door een bestuursdelegatie, vergezeld door Omar Jallow, een bezoek gebracht aan de hoofdsponsor van het project, de heer Frits Schrouff. Dit om verslag te doen van de resultaten en om verantwoording af te leggen over het in gang gezette project. Omar Jallow vertelde de heer Schrouff over de stand van zaken,het huisje voor de generator, het waterreservoir en de aangeplante bomen en de ingezaaide en uitgezette planten. En natuurlijk over het aantal werknemers die in de tuin actief waren en zijn. Tevens gaf hij aan wat de eerste resultaten waren voor individuele werknemers uit Sambakuta alsmede voor het hele dorp.

Zo bouwden drie van de regelmatige medewerkers van de tuin van hun verdiende geld een huisje voor hun gezin. Van gedroogde kleiblokken, afgesmeerd met cement en een golfplaten dak. Het enige tijd geopende winkeltje draait nu een regelmatige omzet. Er zijn nu waren te koop die eerder niet konden worden gekocht of waarvoor men ver moest lopen. Maar het belangrijkst is dat in Sambakuta nu 4 kranen zijn waaruit enkele uren per dag schoon leidingwater komt. Uit de opbrengst van de tuin werd vanuit een dorpje op bijna een kilometer afstand een leiding ingegraven en werden in Sambakuta 4 tappunten geĆÆnstalleerd. In dat naburige dorpje installeerde eerder een ontwikkelingsorganisatie een nortonpomp en een groot waterreservoir waarop Sambakuta nu is aangesloten. Vanzelfsprekend zijn de inwoners van Sambakuta heel blij met de in gang gezette ontwikkelingen.
Ze zijn iedereen die aan het project meewerkte zeer dankbaar en steken dat niet onder stoelen of banken.

Omar Jallow overhandigde tenslotte aan de heer Schrouff een meegebracht zakje rode uien( van de eerste oogst). En een uit hout gesneden beeldje van een ‘slim lady’. Dit alles als een symbolisch teken van dank en waardering voor de hoofdsponsor maar in feite ook voor alle andere sponsoren.

Na een aantal vragen te hebben beantwoord en te hebben aangegeven waar in de tuin nog zaken dienden te worden gerealiseerd ( tegengaan konijnenoverlast bijvoorbeeld) werd afscheid genomen met de belofte regelmatig verslag te doen van de vorderingen. U vindt dat dan terug op deze website.

video Sambakuta

<< | >>Over Sichting Sanchabba

Voor Stichting Sanchabba staan Afrikaanse kinderen centraal. Kinderen en onderwijs. De stichting betaalt inmiddels dan ook het schoolgeld voor 147 kinderen in Gambia.

Stichting Sanchabba houdt zich verder bezig met kleinschalig ontwikkelingswerk op uiteenlopende gebieden. Zo bouwde de stichting toiletgebouwen bij een school en een ziekenhuis(je) in het binnenland van Gambia en een keuken annex eetzaal bij een school in Brikama en realiseerde een tuinenproject in Sambakuta. Verder zijn er wat kleinschalige zakelijke initiatieven van een financiƫle injectie voorzien. promo video
video tuinen project

Laatste nieuws

Wist u dat?