Ed Miedema Penning

7 mei 2018, 20:38

Onder het motto ‘DeelSaam is Duurzaam’ werd op 18 maart 2018 de Ed Miedema Penning uitgereikt aan de Stichting Sanchabba.

Naast de bronzen penning, die voor de 2e keer werd uitgereikt, werd een bedrag van 500 euro aan de stichting ter beschikking gesteld.

De penning werd aan de Stichting geschonken vanwege de activiteiten in Gambia, vooral voor de kinderen en andere, hulpbehoevende mensen. Om hen te laten meedelen in onze welvaart en zo te laten weten dat door velen hier iets wordt gedaan om de aarde een goede woonplaats voor iedereen te laten zijn.

Tijdens de druk bezochte bijeenkomst, ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Stichting Streekparochie ‘t Eikske, werd een welverdiende derde penning uitgereikt en wel aan Gijs de Boer, die eerder al blijk gaf van zijn betrokkenheid bij onze Stichting.

<< | >>Over Sichting Sanchabba

Voor Stichting Sanchabba staan Afrikaanse kinderen centraal. Kinderen en onderwijs. De stichting betaalt inmiddels dan ook het schoolgeld voor 147 kinderen in Gambia.

Stichting Sanchabba houdt zich verder bezig met kleinschalig ontwikkelingswerk op uiteenlopende gebieden. Zo bouwde de stichting toiletgebouwen bij een school en een ziekenhuis(je) in het binnenland van Gambia en een keuken annex eetzaal bij een school in Brikama en realiseerde een tuinenproject in Sambakuta. Verder zijn er wat kleinschalige zakelijke initiatieven van een financiële injectie voorzien. promo video
video tuinen project

Laatste nieuws

Wist u dat?