Overblijfruimte van de lagere school school van Kerr N'Dongo.

School Kerr N'dongo

15 november 2012, 10:58

08-2013 Eerder dit jaar werd op het terrein van de Primary School in Kerr Ndongo gestart met de voorbereiding van de bouw van een toiletgroep met vier water gespoelde toiletten, een zinkput en een wasplaats met drie kranen. Sleuven werden gegraven voor de waterleiding, die werd verbonden met de al opgestelde watertank (zie hiervoor watervoorziening Kerr Ndongo eerder dit jaar). Eind november werden het toiletgebouw en de wasplaats voor de kinderen, opgeleverd. Dit in het bijzijn van een vertegenwoordiger van Ranpak (het bedrijf dat de bouw sponsorde), projectleider Omar Jallow en een klas schoolkinderen met enkele van de onderwijzers. Het gebouw werd symbolisch geopend door het aanbrengen van een plaat met daarop de naam van het betrokken bedrijf en de naam van de Stichting

15-11-2012 Realisering van een overdekte plek waar kinderen kunnen schuilen en – niet gehinderd door hete zon (zomertijd) of harde regen (regentijd) – hun dagelijkse bordje rijst kunnen eten.

RaboShare4More (een fonds van en door medewerkers van de Rabobank Groep, bedoeld om onderwijs- en zorgprojecten te ondersteunen) bood uitkomst en reageerde enthousiast op ons projectvoorstel. Een donatie volgde, waarna begin oktober 2012 met de bouw van de overblijfruimte gestart kon worden. Ongeveer gelijktijdig met de bankoverschrijving naar Gambia duikelde de koers van de Dalassi zo erg, dat de opgestelde begroting niet meer werd gehaald. Een aanvullende donatie van de Stichting Frits Schrouff zorgde ervoor dat de shelter toch kon worden afgebouwd. De afmeting van het gebouw bedraagt 10×5 meter. De vloer is verhoogd en er zijn gemetselde en betegelde banken waarop de kinderen kunnen zitten.
Foto’s

2011
Toevalligerwijs werd onze stichting dit jaar (2011) in contact gebracht met een school in Kerr N’dongo, een dorpje in het binnenland van Gambia. Met eigen ogen hebben wij gezien dat de bestaande schoolgebouwen aldaar er nog best aardig uit zien, maar dat er – wat betreft inventaris – nog een hoop moest gebeuren. In overleg is dan ook besloten de school in Kerr N’dongo te helpen.

<< | >>Over Sichting Sanchabba

Voor Stichting Sanchabba staan Afrikaanse kinderen centraal. Kinderen en onderwijs. De stichting betaalt inmiddels dan ook het schoolgeld voor 147 kinderen in Gambia.

Stichting Sanchabba houdt zich verder bezig met kleinschalig ontwikkelingswerk op uiteenlopende gebieden. Zo bouwde de stichting toiletgebouwen bij een school en een ziekenhuis(je) in het binnenland van Gambia en een keuken annex eetzaal bij een school in Brikama en realiseerde een tuinenproject in Sambakuta. Verder zijn er wat kleinschalige zakelijke initiatieven van een financiƫle injectie voorzien. promo video
video tuinen project

Laatste nieuws

Wist u dat?