Bouwtekening van het te bouwen ziekenhuis in Jalanbang

Bouw een ziekenhuis!

31 maart 2014, 07:44

Stichting Sanchabba heeft plannen om een klein ziekenhuis te (laten) bouwen in Jalanbang, een dorp in het binnenland van Gambia. Dit ziekenhuis moet de inwoners van Jalanbang en omliggende dorpen voorzien van de broodnodige basiszorg. Broodnodig, want in de wijde omtrek is nu geen medische hulp voorhanden. Met onnodige sterfgevallen tot gevolg.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de bouw van de ‘Jalanbang Health Post’ in volle gang. De (administratieve) voorbereidingen zijn afgerond en alle bescheiden met betrekking tot (gratis) bouwgrond, de bouwtekeningen en bouwvergunning zijn verstrekt en aan ons doorgemaild. In een uitgebreid projectplan hebben wij de noodzaak van het ziekenhuis (de uitvoering en de kosten ervan) uitgewerkt. Op verzoek sturen wij dit aan u door, want…

…om dit plan te realiseren hebben wij uw hulp hard nodig!

De totale kosten van de healthpost, inclusief ommuring, zijn berekend op 60.000 Euro. Daarnaast hebben wij een bedrag van 9500 Euro begroot om voorbereidingskosten, bankkosten en koersschommelingen op te vangen en vanwege te voorziene containerkosten.

Bent u in staat een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van de inwoners van Jalanbang en de omliggende dorpen? Of kent u mensen, bedrijven of instellingen die wellicht bereid zijn dit project te steunen?

Wij horen graag van u en/of sturen u op verzoek de nodige aanvullende informatie in de vorm van een informatiemap met daarin het projectplan, het verzoek van de dorpsraad in Jalanbang en alle officiƫle papieren en tekeningen zoals geaccordeerd door de overheid in Gambia. Nog liever maken wij een afspraak om het project nader toe te lichten.

Overigens: over de voortgang van het project zal regelmatig via onze website of nieuwsbrief worden gerapporteerd. En op de bouwplaats in Jalanbang zijn bezoekers t.z.t. meer dan welkom!

Kortom, bouw mee aan een ziekenhuis. Het is hard nodig!

Ja, ik wil helpen!

<< | >>Over Sichting Sanchabba

Voor Stichting Sanchabba staan Afrikaanse kinderen centraal. Kinderen en onderwijs. De stichting betaalt inmiddels dan ook het schoolgeld voor 147 kinderen in Gambia.

Stichting Sanchabba houdt zich verder bezig met kleinschalig ontwikkelingswerk op uiteenlopende gebieden. Zo bouwde de stichting toiletgebouwen bij een school en een ziekenhuis(je) in het binnenland van Gambia en een keuken annex eetzaal bij een school in Brikama en realiseerde een tuinenproject in Sambakuta. Verder zijn er wat kleinschalige zakelijke initiatieven van een financiƫle injectie voorzien. promo video
video tuinen project

Laatste nieuws

Wist u dat?