Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Suleyman Cham

11 april 2014, 11:12

Suleyman Cham

Dit is Suleyman Cham. Hij is volgens zijn moeder geboren in 2001, maar zijn precieze geboortedatum is onbekend. Zijn moeder heeft ons beloofd Suleyman’s geboortebewijs te achterhalen. Dan kan hij misschien zijn verjaardag eens vieren?

2013
Suleyman ging glansrijk over naar Grade 6 van de Sokuta Lower Basic School. Hij sloot het voorgaande schooljaar af als 11e van in totaal 43 leerlingen. We zagen Suleyman’s rapport en dat zag er prima uit. Hij was nooit afwezig en kwam zelfs nooit te laat. Niet voor niets dat zijn docent hem “very punctueel” noemt!

Suleyman bedankt zijn sponsors, de familie Gulpers, ook dit jaar hartelijk voor alle steun!

2012
Suleyman gaat momenteel naar Grade 5 van de Sokuta Lower Basic School. Hij eindigde in 2012 als 29e van de 40 leerlingen in zijn klas. Van zijn onderwijzer hoorden we dat hij steeds beter presteert. Hopelijk houdt Suleyman dat vol. Hij gaat er in ieder geval zijn best voor doen, zo beloofde hij. Op zijn gedrag op school was overigens niets aan te merken. (Ter informatie: leerkrachten lopen soms rond met een stuk rubber of plastic slang in de hand. Leerlingen die niet opletten of met hun buurvrouw of -man kletsen, krijgen daarmee een flinke lel). Geen wonder dat de kinderen meestal goed gedrag vertonen. Brrrrr…
Suleyman bedankt Math Gulpers van harte voor het betalen van zijn schoolgeld. Zonder de hulp van Math zat het er dik in dat hij niet naar school kon gaan.

2011
Suleyman gaat naar de Sokuta Primary School en zit daar inmiddels in Grade 4. In Grade 3 eindigde hij als vierde van zijn klas met in totaal 37 leerlingen. Een heel goed resultaat! Zijn gedrag was dan ook goed en hij verzuimde geen enkele keer.

Suleyman woont in een zeer kinderrijke compound. Zijn vader heeft twee vrouwen en raakt al aardig op leeftijd. Vader had altijd een baantje als chauffeur en heeft nu een klein pensioen. Amper genoeg om te overleven. Hij neemt alles aan om nog wat te verdienen, maar is eigenlijk aan het einde van zijn krachten. En dan wreekt zich het feit dat de ouders niet alleen zichzelf maar ook 14 (!) kinderen moeten voeden. Grotere en kleine die op één na allemaal nog naar school gaan. Alleen de oudste heeft werk en helpt het gezin met zijn schamele salaris.

De donatie van de familie Gulpers uit Landgraaf kwam als geroepen. Suleyman
gaat weer naar school en kwam dat, duidelijk heel blij, persoonlijk vertellen. Met dank aan de familie die dit voor hem mogelijk maakte. En dat geven we graag door natuurlijk!

<< | >>