Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Sofie Sowe

10 september 2014, 12:32

Sofie Sowe

Dit is Sofie Sowe, een zusje van Adama en dus ook een dochter van Passo, de overleden nachtwaker. Sofie, die samen met vijf broertjes en zusjes bij haar moeder in Kololi woont, is geboren in 1995. Om het hoofd boven water te houden, verkoopt moeder eten op de Craft Market in Senegambia.

2013
Sofie gaat komend schooljaar naar Grade 12 van de Herman Gmeiner Technical Senior Secondary School. Ze is daar toegelaten vanwege haar prima schoolresultaten op de SOS High School. Daar sloot ze Grade 11 af als 9e van in totaal 42 leerlingen. Het mag duidelijk zijn: Sofie gaat graag naar school en is blij dat Truus en Jan Brantjes uit Heerlen haar deze kans bieden. Waarvoor dank!

2012
Sofie is met glans over naar grade 11 van de SOS High School (deze school hoort bij het SOS Kinderdorp in Bakoteh). Sofie eindigde als 13e in een klas van maar liefst 64 leerlingen. Een geweldig resultaat waar Sofie én haar moeder erg trots op zijn. Op haar rapport stonden alleen maar mooie cijfers en de volgende opmerking van de leraar: “Very good results. Hard work”. Bravo Sofie! En bravo familie Brantjes uit Heerlen die deze resultaten mogelijk maken!

2011
Sofie gaat nog steeds graag naar school. Met ingang van dit schooljaar is Sofie toegelaten op de SOS High School in Bakoteh, een school die in Gambia heel goed bekend staat.
Sofie gaat dit jaar naar Grade 10. Grade 9 sloot ze met prima resultaten af. Het vak ‘Engels’ heeft volgens haar onderwijzer wat meer aandacht nodig, maar op haar gedrag is daarentegen niets aan te merken!

Sofie en haar moeder hebben ons gevraagd Sofie’s sponsors – de heer en mevrouw Brantjes uit Heerlen – hartelijk te bedanken voor alle hulp! Bij deze!

2010
Sofie zit nu in Grade 9 van dezelfde school. Aan het einde van dit schooljaar stond op haar rapport: “Very good result. Keep it up. Conduct good.”

2009
Sofie gaat naar de Seino Upper Basis School en zit daar in Grade 8. Aan het eind van vorig schooljaar was Sofie eerste bij het overgangsexamen van haar klas! Dit tot grote blijdschap van haar moeder die overigens sowieso zeer te spreken is over haar sympathieke en behulpzame dochter! Sofie wordt overigens ook dit jaar weer gesponsord door het echtpaar Brantjes uit Heerlen. Waarvoor Sofie’s hartelijke dank!

<< | >>