Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Penda Camara

11 april 2014, 10:33

Penda Camara is geboren ergens in 2004. Sinds het overlijden van haar moeder woont Penda samen met haar twee broers. Die proberen zo goed mogelijk voor haar te zorgen.

2013
Penda zit inmiddels in Grade 5 van de Bakoteh Lower Basic School. Ze eindigde afgelopen schooljaar als 32e in een klas met 40 medeleerlingen. En dat kan beter, zo schreef haar onderwijzer op haar rapport. Hoewel Penda het niet makkelijk heeft, hopen wij van harte dat ze – inderdaad – goed haar best blijft doen op school. Zodat haar sponsors, de gebroeders Maas uit Voerendaal, trots op haar kunnen zijn!

2012
Penda gaat naar de Bakoteh Annex Lower Basic School, Grade 4. Zij doet haar best op school en haalt gemiddelde cijfers. Haar moeder vertelde dat zij erg blij waren met de steun van de heer Maas. Dat hielp hen zeer om Penda naar school te laten gaan. De heer Maas hielp eerder Awa Bah die aan het einde van het schooljaar 2011-2012 haar opleiding beeindigde.
(Foto volgt)

<< | >>