Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Omar Sowe

10 september 2014, 12:24

Omar Sow

Hiernaast ziet u Omar Sowe. We kennen hem al vanaf zijn geboorte (17 februari 1999). Omar’s vader is houtsnijwerker en zijn moeder bestiert de huishouding.

2013
Omar is over naar Grade 8 van de Seino Junior Secondary School. We zagen zijn rapport en dat zag er, ook dit jaar, prima uit. Omar eindigde afgelopen schooljaar als 17e van in totaal 36 leerlingen. Een mooie prestatie! Zelfs zijn leraar was tevreden en liet ons weten dat Omar ‘bovengemiddeld’ scoort.

Omar, op zijn beurt, vroeg ons zijn sponsor Wiel Born uit Kerkrade hartelijk te bedanken voor alle hulp. Bij deze!

2012
Omar gaat nu naar de Seino Primary School en is over naar Grade 7. Hij werd afgelopen schooljaar 19e van in totaal 46 leerlingen in zijn klas. Zijn studieresultaten waren goed en zijn gedrag was prima. Kortom, een leerling om trots op te zijn! Met dank aan Wiel Born uit Kerkrade…

2011
Omar gaat naar dezelfde school als vorig jaar, maar nu naar Grade 6. Grade 5 sloot hij met goed gevolg af. Hij eindigde als 6e in een groep van in totaal 45 leerlingen. Een prima resultaat! Op zijn rapport lazen we dan ook het volgende: “He is a promising student! Keep up the good work!”

Natuurlijk zijn Omar’s ouders erg trots op hun zoon. En ontzettend blij met alle hulp die ze ontvangen van Wiel Born uit Kerkrade. Waarvoor duizendmaal dank!

2010
Omar gaat naar de Bakoteh Annex Lower Basic School, Grade 5 Hij doet goed zijn best en eindigde afgelopen schooljaar als 4e van de 34 leerlingen. Aantekeningen op zijn rapport: “He is hardworking. Keep it up! Excellent Performance.”

2009
Omar gaat naar de Seino Primary School en zit inmiddels in Grade 3. Hij vindt het erg leuk op school en doet goed zijn best. Uit de aantekeningen op zijn rapport (“very good. He is a smart boy.”) blijkt overigens dat zijn inzet vruchten afwerpt!

Omar’s schoolgeld wordt ook dit jaar betaald door Wiel Born uit Kerkrade en zowel zijn ouders als Omar zelf zijn heel dankbaar voor alle hulp die zij al via Wiel mochten ontvangen.

<< | >>