Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Moussa Tending

10 september 2014, 12:44

Moussa Tendeng

Hiernaast ziet u Moussa Tending. Moussa woont samen met vier broertjes én vier zusjes in Suntju. Zijn vader is in 2011 jammer genoeg overleden. Moeder kookt, wast en poetst bij andere mensen om zo het broodnodige inkomen bij elkaar te verdienen. Het spreekt voor zich dat wat hulp uit Nederland in dit gezin hartstikke welkom is.

2013
Moussa is over naar Grade 4 en gaat dit schooljaar naar een nieuwe school, The Lighthouse Lower Basic School.
Het afgelopen schooljaar sloot hij overigens met prima resultaten af. Zou onze preek van vorig jaar dan toch geholpen hebben? ;-)
We zagen Moussa’s rapport en spraken met zijn onderwijzer. Die zei dat Moussa een bovengemiddelde leerling is die goed scoort. Hij zou echter beter kunnen, wanneer hij minder slordig zou werken. Tsja, het is overal hetzelfde. Moussa eindigde afgelopen schooljaar als 21e van in totaal 56 leerlingen. Wat ons betreft een resultaat om trots op te zijn! Met dank aan de familie Hocks uit Bocholtz.

2012
Moussa is over naar grade 3 van de Kunkujang Ketaya Primary School. Helaas waren zijn resultaten erg mager, zo zagen we op zijn rapport. Hij werd 48e van in totaal 56 leerlingen. Dit moet in het volgende schooljaar beter, zo hebben we hem gezegd. En dat beloofde Moussa. Daarnaast bedankten hij én zijn moeder de sponsor van Moussa (de familie Hocks uit Bocholtz) hartelijk voor alle steun!

2011
Moussa gaat naar de Kunkujang Ketaya Primary School, Grade 2. Grade 1 sloot hij af als 46e van in totaal 56 leerlingen. Volgens zijn moeder hebben de matige resultaten te maken met het feit dat Moussa afgelopen jaar veel last had van malaria. Dit schooljaar gaat ‘t hopelijk beter. Moussa heeft er in ieder geval veel zin in! Zijn moeder heeft ons gevraagd Moussa’s sponsorouders hartelijk te bedanken voor hun steun. Wij geven dit bedankje natuurlijk graag door aan de familie Hocks uit Bocholtz!

<< | >>