Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Mohammed Kandeh

24 juni 2014, 20:02

Mohammed Kandeh

Dit is Mohammed Kandeh. Hij is geboren op 14 februari 1999 en woont in Sanchabba Sulay Jobe.

2013
Mohammed is over naar Grade 7 van de Bakoteh Annex Lower Basic School. We zagen zijn eindrapport van Grade 6 en dat zag en prima uit! Kortom, Mohammed heeft woord gehouden. Hij beloofde met goede cijfers over te gaan en deed dat ook. Chapeau! Mohammed eindigde overigens als 11e in een klas van 38 leerlingen, zo lazen we. Net als het volgende: “Mohammed is a good boy who works hard”. En daar mogen de sponsors van Mohammed (de familie Van de Camp) best een beetje trots op zijn…

2012
Afgelopen schooljaar was Mohammed een langere periode ziek, zo lazen we op zijn rapport. We lazen daarop tevens het advies van de docenten om Grade 6 over te doen. En dat doet Mohammed. Bovendien doet hij extra goed zijn best, want hij wil zijn sponsors – familie Van den Camp – graag laten zien wat hij kan. Hij heeft ons zelfs beloofd dit schooljaar met ‘very good results’ af te sluiten. En daar houden wij hem natuurlijk aan!

2011
Mohammed is over naar Grade 6 van dezelfde school. We zagen zijn rapport en dat zag er goed uit. Op zijn gedrag was niets aan te merken en Mohammed eindigde als 18e uit 45 leerlingen. Volgens zijn leerkracht kan Mohammed echter beter: “He really tried, but can do better”, was zijn motiverende commentaar…

Vader werkt op dit moment als schoonmaker in een van de lodges. Hij is blij met zijn baan, maar moet toegeven dat het hem moeite kost zijn gezin – met 6 kinderen – te onderhouden. Hij is dan ook erg blij met de steun van de familie Van den Camp uit Eygelshoven en dankt hen daarvoor hartelijk!

2010
Mohammed zit nog altijd op de Bakoteh Annex Lower Basic School maar zit nu in Grade 5. Mohammed eindigde als 7e uit een klas van 47 leerlingen. Op zijn rapport lazen we: “Good results. An excellent terms work BUT he has done better. Always encourage him at home. Keep it up!”. En dat hebben wij hem natuurlijk ook op z’n hart gedrukt.

2009
Hij gaat naar de Bakoteh Annex Lower Basic School en zit inmiddels in Grade 4. Mohammed gaat graag naar school en behaalt daar zeer goede resultaten. Uiteraard is zijn familie erg trots en danken zij Mohammed’s sponsor, de familie Van den Camp uit Eygelshoven, hartelijk!

<< | >>