Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Mariama Jallow (Farato)

11 april 2014, 13:49

Mariama (Farato) Jallow

Dit is Mariama Jallow uit Farato. Ze is geboren in 1999.

2013
Mariama is over naar Grade 9 van de Mindaur Upper Basic School. We zagen haar eindrapport en dat zag er prima uit. Volgens haar leraar doet Mariama dan ook goed haar best en heeft ze alleen wat moeite met de technische vakken.

Mariama zelf blijft er nuchter onder en vroeg ons met nadruk haar sponsor, Evelyne van de Poel, hartelijk te bedanken voor alle hulp. Bij deze!

2012
Mariama is een geval apart. Een meisje met een sterke wil dat heel goed in staat is om te verwoorden wat zij denkt. Meestal zijn Gambiaanse kinderen erg verlegen, maar Mariama niet. Zij vertelde ons, met redenen omkleed, dat ze graag naar een andere school wilde gaan. We stonden daar helemaal achter, maar helaas was de inschrijvingstermijn (met toelatingsexamen) van St. Peters gesloten. Nu moet ze wachten tot volgend jaar. Mariama gaat nu naar de Mingdaur Upper Basic School, grade 8. Haar studieresultaten waren onverminderd goed. Met dank aan Evelyne en Ernst uit Bonaire!

2011
We zagen Mariama, haar moeder en baby nichtje, dat (gelukkig) nog steeds in het gezin wordt opgevangen. Ze vertelden erg blij te zijn met de reparatie van hun compound, waarvoor onze stichting – dankzij doeldonaties – heeft kunnen zorgen.
Mariama vertelde ook dat ze over is naar Grade 7. En ze liet ons haar rapport zien. Een prachtige lijst! Afgelopen schooljaar eindigde ze als 5e van de in totaal 276 leerlingen van haar school. Niet voor niets stond op haar rapport de opmerking “excellent”.

Tot slot vroegen Mariama en haar moeder ons de sponsors van Mariama – Evelyne en Ernst uit Bonaire – opnieuw hartelijk te bedanken voor alle hulp. Bij deze!

2010
Mariama woont met haar ouders en andere gezinsleden nog altijd in dezelfde bouwvallige hut in Farato. Een deel ervan stortte tijdens het afgelopen regenseizoen in. Eigenlijk moet het ‘huis’ dringend worden opgeknapt. Beter gezegd: afgebroken en opnieuw opgebouwd. Volgens de onderwijzeres van Mariama, die een oogje in het zeil houdt, is de toestand van het ‘huis’ eigenlijk hopeloos. Mariama zelf doet het op school nog altijd uitstekend. Zij hoort doorlopend bij de beste van haar klas van ruim 50 leerlingen en gaat nu naar Grade 6 van de Busumbara Farato Lower Basic School. Haar schoolresultaten zijn´very satisfactory, even impressive’ en haar gedrag is uitstekend.

Begin 2010 ging de oudste dochter van het gezin het huis uit en trouwde met een man uit het dorp. Later in 2010 beviel zij van een tweeling, maar helaas is ze, kort na de bevalling, overleden. De tweeling overleefde wel en een ervan wordt nu verzorgd door de moeder van Mariama. En uiteraard helpt Mariama haar daarbij zo goed en zo kwaad als het gaat. Overigens: Volgens haar ouders is het zeker dat Mariama in 1999 is geboren. We proberen iets te doen aan de woonomstandigheden van dit gezin waarvan iedereen enorm blij is met de steun die ze ontvangen van Evelyne van de Poel en Ernst van Vliet uit Bonaire.

2009
Zij zit in Grade 5. Mariama haalt zeer goede resultaten op school: ze werd afgelopen schooljaar tweede uit 53 leerlingen! Het gezin Jallow bestaat uit vader, moeder en 11 kinderen. Noodgedwongen zijn 4 van de kinderen bij familieleden ondergebracht. Er waren simpelweg teveel monden om te voeden. Moeder verkoopt de opbrengst uit haar tuintje. O.a. uien, tomaatjes en pepers. Vader, die tot voor kort voor ons niet in beeld was, blijkt (in commissie) schelpen te verkopen. Deze worden gebruikt voor het verharden van paden en wegen of ze worden tot kalk gebrand. Al met al is het geen vetpot, natuurlijk. Vandaar ook dat de familie Jallow heel dankbaar is voor alle hulp. Dit keer niet uit Nederland, maar helemaal uit Bonaire! Evelyne van de Poel: hartelijk bedankt!

<< | >>