Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Ebrima Bojang

6 februari 2014, 21:53

Ebrima Bojang

Dit is Ebrima Bojang. Ebrima is hoogstwaarschijnlijk geboren op 27 februari 1994 en woont – sinds het overlijden van zijn vader – bij zijn oom, Kebba Bojang.

2013
Ebrima veranderde afgelopen schooljaar wederom van school. Nu zit hij op de John Pickering Comprehensive Senior Secondary School, waar hij het prima naar zijn zin heeft. En dat is ook te zien aan zijn schoolresultaten. Die zijn een stuk beter dan vorig jaar. Er stond slechts één onvoldoende op zijn rapport! En dat mede dankzij Ebrima’s sponsor: mevrouw Salm.

2012
Ebrima veranderde van school en van sponsor. Dit jaar gaat hij naar Masroor Senior Secondary School, grade 11. Nusrat High School was misschien toch te hoog gegrepen. Door de verandering van school moest hij, zoals gebruikelijk in Gambia, Grade 11 overdoen. We hebben hem op het hart gedrukt goed zijn best te doen en dat beloofde hij. Met dank, nu, aan mevrouw Salm voor haar zeer gewaardeerde steun.

2011
Ebrima zit nog steeds op de Nusrat High School en dat is een goed teken. Op deze strenge school worden kinderen namelijk van school gestuurd, wanneer zij onvoldoende scoren…
Volgens zijn oom en tante gaat Ebrima graag naar school en behaalt hij daar prima resultaten. Zodra zijn rapport binnen is (in Gambia worden de rapporten vaak aan het begin van het nieuwe schooljaar opgesteld) worden de exacte resultaten via Baks (onze ‘local manager’) aan ons doorgegeven, zo is ons beloofd. Ebrima zelf was in ieder geval erg trots op het feit dat hij over is naar Grade 11 en heeft ons opnieuw gevraagd zijn sponsor uit Nederland (Aukje de Boer uit Culemborg) hartelijk te bedanken voor alle hulp.

Ebrima’s tante wenste overigens nog te benadrukken dat Ebrima niet alleen op school zijn beste beentje voor zet. Ook thuis is hij een behulpzame jongen die graag meehelpt in de cassave- en maisakker naast de compound.

2010
Dankzij Aukje de Boer uit Culemborg, zijn sponsor, kan Ebrima naar een hele goede school: de Nusrat High School Annex Coastal Road. De Nusrat High School is wel een strenge school. Wanneer een leerling in het 1e en 2e kwartaal onvoldoende scoort, is het einde verhaal en moet hij van school af. Zo ver zal het met Ebrima echter niet komen, want zijn oom Kebba – in wiens gezin hij woont – ziet er persoonlijk op toe dat er hard gestudeerd wordt!

Ebrima is na het overlijden van zijn vader opgenomen in het gezin van zijn oom, Kebba Bojang. Aangezien Kebba en zijn vrouw zelf ook nog schoolgaande kinderen hebben, is alle hulp uit Nederland welkom. Tijdens ons laatste bezoek aan Gambia is ons dan ook nadrukkelijk gevraagd om sponsor Aukje uit Culemborg te bedanken voor haar steun! Bij deze.

<< | >>