Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Ebrima 'Bob' Cham

6 februari 2014, 23:12

Ebrima, bijgenaamd ‘Bob’, is geboren in 1999. Hij woont in Sokuta in een zeer kinderrijke compound samen met zijn ouders en een nog onbekend aantal broertjes/zusjes. Zijn vader probeert met ongeregelde arbeid het gezin draaiende te houden. Dat valt lang niet mee en daarom zijn ze erg blij dat zijn schoolgeld wordt betaald door Annemiek en Paul Wijnands uit Landgraaf.

2013
Ebrima is glansrijk bevorderd naar Grade 8 van de Sokuta Upper Basic School. Volgens zijn onderwijzer doet Ebrima goed zijn best en scoort hij bovengemiddelde resultaten. ‘He’s a serious boy’, zo vertelde hij ons. En ook een dankbare jongen, want hij vroeg ons persoonlijk zijn sponsors uit Nederland – Annemiek en Paul Wijnands uit Landgraaf – te bedanken voor alle hulp. Bij deze!

2012
Ebrima gaat naar grade 7 van de Sokuta Upper Basic School. Op zijn rapport lazen we het volgende: ‘Ebrima has good study results. Very satisfying. His conduct is good’.
(foto volgt).

<< | >>