Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Yankuba Fatty

11 april 2014, 12:02

Yankuba Fatty

Dit is Yankuba Fatty. Hij woont in Brikama en is geboren op 29 maart 1993. Yankuba gaat naar de Saint Augustines Senior Secondary School in Banjul.

2013
Yankuba deed afgelopen jaar eindexamen aan het Gambia College. We zagen zijn eindexamenlijst en die zag er best goed uit. Jammer alleen dat hij dit schooljaar 3 vakken over moet doen: wiskunde, scheikunde en natuurkunde. We hebben echter alle vertrouwen in Yankuba’s inzet en kunde en verwachten dat hij in november van 2014 deze examens met succes doorloopt!

Yankuba bedankt zijn sponsor, Ernst van Vliet, overigens hartelijk voor alle hulp! Bij deze.

2012
Yankuba doet grade 12 dit jaar over. Door ziekte (waarover al eerder bij onze stichting informatie binnenkwam) moest hij vorig schooljaar veel missen en kon school hem niet bevorderen naar de volgende ‘grade’. Dit stond ook op zijn rapport te lezen. Jammer, maar het is niet anders.
Inmiddels gaat het met de gezondheid van Yankuba gelukkig een stuk beter en hij (en wij) hebben alle hoop dat hij in 2013 met goede resultaten overgaat. Yankuba gaat ervoor en vroeg ons bovendien om zijn sponsors, Evelyne en Ernst uit Bonaire, te bedanken voor alle hulp. Bij deze!

2011
Yankuba is over naar Grade 12. We zagen zijn rapport en dat zag er prima uit. Op zijn gedrag was niets aan te merken en hij scoorde 20e uit een groep van in totaal 48 leerlingen. Yankuba is nog steeds dankbaar voor het feit dat hij zijn middelbare school kan afmaken en dankt zijn sponsors – Evelyne van de Poel en Ernst van Vliet uit Bonaire – daarom nogmaals hartelijk voor alle steun!

2010
Hij ging aan het einde van het schooljaar over naar Grade 11. Hij eindigde als 27e van in totaal 62 leerlingen. Op zijn rapport prijkte een onvoldoende voor Agricultural Science en Chemistry. Voor de overige vakken haalde hij alleen maar ‘Credits’ en dat is heel goed. Die heeft men voor voortgezette opleidingen soms nodig om toegelaten te worden. “Really good schoolresults. An impressive work and conduct good” lazen we op zijn rapport.

2009
Yankuba zit in Grade 10. Tijdens een bezoek aan zijn school, begin oktober jongstleden, werden we op hem geattendeerd. Yankuba bleek een excellente leerling; de beste van de hele school. Helaas is zijn familie zo arm dat ze zijn schoolgeld niet langer konden betalen. Yankuba zat dus thuis…

Ongetwijfeld bent u het met ons eens dat het doodzonde zou zijn wanneer een intelligente en serieuze jongen als Yankuba zijn school niet af maakt. We gingen dan ook in gesprek met de schoolleiding en kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat Yankuba naar school moet. Wij stelden voor om voor dit schooljaar een deel van het schoolgeld te betalen en we beloofden – na thuiskomst in Nederland – hard op zoek te gaan naar een sponsor voor volgend jaar. We vroegen echter ook de medewerking van de school. En die kregen we! Het administratieve personeel van de school bleek bereid het overgebleven deel van Yankuba’s schoolgeld (voor het lopende schooljaar) uit eigen portemonnee te betalen! Geweldig! Yankuba kon weer naar school!

Terug in Nederland kwamen we onze belofte na. En natuurlijk vonden we een stel enthousiaste sponsors voor Yankuba! Evelyne van de Poel en haar vriend Ernst – beide wonend op Bonaire – willen Yankuba onder hun hoede nemen en betalen vanaf schooljaar 2010-2011 diens schoolgeld! Yankuba heeft via Baks, onze contactpersoon in Gambia, het goede nieuws al vernomen en is Evelyne en Ernst ontzettend dankbaar voor hun steun! Evelyne en Ernst sponsoren overigens ook Mariama Jallow uit Farato, The Gambia.

<< | >>