Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Sheikh Omar Jallow

11 april 2014, 13:58

Sheikh Omar Jallow

Hiernaast ziet u Sheikh Omar Jallow. Hij is geboren op 27 april 2003 en woont bij zijn oma in Kololi.

2013
Sheikh is over naar Grade 4 van de Victory Gospel Lower Basic School. We zagen Sheikh Omar’s rapport en dat zag er prima uit. Slechts één onvoldoende, voor rekenen. Dat is blijkbaar niet zijn sterkste vak. Volgens zijn onderwijzer werkt Sheikh hard en is zijn houding ‘excellent’. Dat horen we natuurlijk graag!

Met, ook dit jaar, dank aan Gerard en Elly Warburg.

2012
Sheikh gaat dit schooljaar naar Grade 3 van de Victory Gospel Lower Basic School. Vorig schooljaar (Grade 2), eindigde hij als 7e uit een groep van 26 medeleerlingen. Met “very good results”, zo lazen we op zijn eindrapport. En dat is leuk om te horen voor zijn sponsors, Elly en Gerard Warburg. Met dank aan hen, namens Sheikh Omar!

2011
Sheikh is over naar Grade 2 en had een prachtig rapport, dat hij en oma – vol trots – aan ons lieten zien. Afgelopen schooljaar eindigde Sheikh als 4e van in totaal 26 leerlingen. En ook zijn leerkracht was daarmee heel tevreden: “An encouraging child. He is a promising child. Please keep it up. Excellent performance.”
Het zal geen verrassing zijn dat Sheikh graag naar school gaat en dat zowel hij als zijn oma ontzettend blij zijn met de hulp van Gerard en Elly Warburg uit Apeldoorn!

2010
Oorspronkelijk komt Sheikh Omar uit Kersering, maar omdat zijn ouders niet voor hem konden zorgen kon hij daar niet blijven. Zijn oma zorgt goed voor hem, maar is amper in staat de eindjes aan elkaar te knopen. Oma verkoopt fruit in de “Senegambia Area”, een gebied in de omgeving van een aantal hotels en restaurants waar veel toeristen te vinden zijn. Aangezien oma niet de enige is die daar wat wil verdienen, is dat bepaald geen vetpot. Tot nu toe lukte het oma ieder jaar om het benodigde schoolgeld voor Sheikh Omar bij elkaar te sprokkelen. Dit jaar leek dat er niet in te zitten. Dankzij de hulp van Elly en Gerard Warburg uit Apeldoorn kan Sheikh Omar toch naar de Victory Gospel School in Bakoteh blijven gaan. Zowel de jongen als zijn oma zijn de sponsors uit Nederland erg dankbaar!

<< | >>