Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Penda Touray

10 september 2014, 12:57

Penda Touray

Dit is Penda Touray. Zij is geboren op 24 juni 1994.

2013
Penda is toegelaten tot de vervolgopleiding met de naam ‘Gambia Girls Training Centre’. Welke studierichting zij hier gaat volgen, is ons nog niet bekend. We weten wel dat ze afgelopen jaar hard gewerkt heeft om tot deze school toegelaten te worden. Haar resultaten waren dan ook aanmerkelijk beter dan vorig jaar en ze eindigde het schooljaar als 26e van in totaal 60 leerlingen. Op haar eindrapport stond geen enkele onvoldoende!

Met dank aan de gebr. Maas uit Voerendaal.

2012
Penda verhuisde vorig jaar van het binnenland naar Serekunda, een drukke ‘stad’ met een nog drukkere markt. Dat was blijkbaar even wennen. En mogelijk ook de reden dat haar schoolresultaten kelderden. `Bad resultsĀ“, zo lazen we op haar rapport. Helaas. Dat moet echt beter. En dat beloofde Penda, die overigens nu naar Grade 10 van de Da Vinci Senior Secondary School gaat. Met dank aan de heer Maas voor zijn nooit aflatende steun!

2011
Penda verhuisde naar Serekunda en gaat nu naar de Bakoteh Upper Basic School, Grade 8. Ze is een gemiddelde leerlinge. Op haar rapport lazen we het volgende: “She needs to study hard at school. Conduct: good.”

Penda is serieus bezig met haar toekomst. Ze weet goed wat ze wilt en heeft al aangegeven dat ze na haar middelbare school graag naar het Gambia Technical Training Institute (GTTI) zou gaan. Een populaire vervolgopleiding die overigens zeer goed bekend staat.

Penda heeft ons gevraagd haar sponsor, de heer Maas uit Voerendaal, hartelijk te bedanken voor alle hulp. Dankzij hem kan Penda aan haar toekomst werken en daar is ze de heer Maas zeer dankbaar voor.

2010
Penda woont in het dorpje Kerr Ndongo Village, ruim 100 km in het binnenland in een warm en droog gebied. Penda gaat naar de Illiassa Upper Basic School en zit daar in Grade 9.

Penda’s vader is boer. Niet het meest ideale beroep dat je kunt hebben in een droog gebied. Alleen in (en kort na) het regenseizoen kan er gezaaid en geoogst worden, wat de inkomsten niet ten goede komt. Om wat extra geld te verdienen, staat de moeder van Penda bijna dagelijks op de markt. Daar verkoopt zij wat voorhanden is. Uien (uit Nederland), aardappels en eieren. Dat gaat vaak per stuk, dus ook dat is geen vetpot…

Penda heeft vier broertjes en zusjes. Op dit moment is Penda het enige kind uit het gezin dat naar school gaat. Voor de overige vier kunnen de ouders het schoolgeld simpelweg niet betalen. Eigenlijk was ook voor Penda’s schoolgeld geen budget meer. U snapt hoe blij het gezin is met de hulp van dhr. Maas uit Voerendaal. Dankzij hem kan Penda haar schoolcarriere afmaken. En dat betekent heel wat voor het gezin Touray!

<< | >>