Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Haddijatou Jallow

11 april 2014, 13:26

Haddijatou Jallow

Dit is Haddijatou Jallow uit Brikama. Zij is geboren op 28 oktober 2003.

2013
Haddijatou ging over naar Grade 3 van de Jamisa Lower Basis School. Ze eindigde afgelopen schooljaar als 30e van de in totaal 42 leerlingen. Haar studieresultaten waren zwak en we hebben Haddijatou gezegd dat ze hard zal moeten werken om deze te verbeteren. We zullen zien…

Met dank aan Rene Suylen uit Landgraaf.

2012
Haddijatou was (vaak) ziek, zo lazen we op haar rapport. Zodoende liep zij afgelopen schooljaar een achterstand op. Haar onderwijzers vonden het dan ook beter dat Haddij dit jaar Grade 2 nog eens overdoet. Door haar absentie eindigde ze als 41e van de 45 leerlingen in haar klas en daarover was Haddij zeer verbolgen. We hebben Haddijatou op het hart gedrukt dat ‘t helemaal niet erg is een jaartje over te doen en dat ook haar sponsor, René Suylen uit Landgraaf, hier geen punt van maakt. En dat goede nieuws toverde weer een kleine glimlach op haar gezicht.

2011
Haddijatou is over naar Grade 2. Haar schoolresultaten in Grade 1 waren ‘fair’, gemiddeld dus. Volgens haar leerkracht kan Haddijatou beter en moet zij – om hoger te scoren – simpelweg beter haar best doen. Ook wij hebben dit nogmaals benadrukt (en zijn benieuwd naar het volgende rapport…).

Haddijatou’s moeder beloofde ons haar dochter flink aan te sporen en vroeg ons meerdere malen de sponsors uit Nederland – Lucy en Rene Suylen – te bedanken voor alle steun.

2010
Haddijattou Jallow gaat naar de Jamisa Lower Basic School, Grade 1. Haar eerste jaar op de ‘grote’ school. Helaas overleed haar vader begin september 2010 in Basse. Hij was astma patient. Moeder is achtergebleven met 5 kinderen, maar krijgt hulp van familieleden. Dit in de vorm van onderdak en rijst. Uiteraard zijn moeder en Haddijatou nu helemaal dankbaar voor de hulp van Lucy en Rene Suylen uit Landgraaf.

2009
Haddijatou Jallow neemt de sponsors over van Jainabou Jallow. Jainabou, een ijverige leerlinge, is klaar met haar opleiding en hoopt binnenkort haar diploma te ontvangen.
Haddijatou gaat naar de Kadijatou Nursery School in Brikama. Dit is de school waarvoor onze stichting een keuken annex eetzaal(tje) bouwde (meer hierover elders op onze website) dankzij de hulp van de “Saharaeend”. Volgend jaar wil Haddijatou graag naar de Primary School. Ze doet dan ook erg haar best. Haar schoolgeld wordt betaald door Lucy en René Suylen uit Landgraaf. Waarvoor dank!

<< | >>