Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Bassin Joof

24 juni 2014, 19:56

Bassin Joof

Hiernaast ziet u Bassin Joof. Zij is geboren op 21 juli 1995 en woont tegenwoordig met haar moeder en haar nieuwe man én haar oma in Sanchabba. Een broertje dat tot voor kort ook bij moeder woonde, ging naar een andere familie. Dat is in Afrika niet ongewoon. Zeker niet wanneer een familie erg arm is, zoals de familie Joof.

2013
Bassin is over naar Grade 11 van de Badara Jallow Senior Secondary School. En ze is haar beloften nagekomen. We zagen haar rapport en daarop was duidelijk verbetering te zien. Bassin scoorde voor alle vakken voldoende tot goed. Behalve voor Frans, maar dat hebben we door de vingers gezien. Natuurlijk hebben we Bassin op het hart gedrukt zo verder te gaan. Mede omdat we, met ingang van dit schooljaar, een nieuwe sponsor voor haar vonden: mevrouw Greebe.

2012
Bassin gaat nu naar de Badara Jallow Senior Secondary School, grade 10. Bassin heeft helaas geen erg goede schoolrapporten. Eerlijk gezegd waren de resultaten eerder slecht te noemen. Helaas. We hebben haar gezegd beter haar best te doen, al is het maar voor haar sponsor, Mevrouw Coenen. Met een brede glimlach beloofde Bassin dat en ze bedankte haar sponsor voor de geboden hulp.

2011
Bassin is over naar Grade 9. Maar met moeite. Volgens haar onderwijzer heeft ze echter goed haar best gedaan en werden haar schoolresultaten in de loop van het schooljaar steeds beter. Op haar gedrag was evenmin iets op te merken. Bassin is serieus met haar opleiding bezig en dankt haar sponsor – Helene Coenen uit Kerkrade – opnieuw hartelijk voor de hulp!

Tijdens ons laatste bezoek hoorden we dat Bassin een oogprobleem heeft. Ze moet daarom naar de ‘eye-clinic’. We horen de uitslag nog.

2010
Zij gaat nu naar Grade 8 van de Bakoteh Upper Basic School. Op haar schoolrapport lazen we dat haar gedrag goed is. Haar eindcijfers zijn voldoende maar Bassin kan beter volgens haar onderwijzer. Ze moet dan wel iets harder werken. Gevraagd werd om haar thuis te stimuleren om betere resultaten te halen. In haar bedankbriefje aan haar sponsor schreef ze wat er allemaal met haar schoolgeld was gedaan: schoolgeld, vervoer en boeken betaald, twee schooluniformen en overschoenen gekocht. En van het restant nog een zak rijst voor de familie!

2009
Dankzij hulp uit Nederland kan Bassin naar de Bakoteh Upper Basic School, waar ze inmiddels in Grade 7 zit. Bassin wordt gesponsord door Helene Coenen uit Kerkrade.

<< | >>