Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Awa Jatta

11 april 2014, 14:30

Awa Jatta

Hiernaast ziet u Awa Jatta uit Mandinaring. Awa’s geboortedatum is onbekend, maar volgens haar familie is ze geboren in het jaar 2003. Ongeveer…

2013
Awa ging glansrijk over naar Grade 5 van de Mandinaring Lower Basic School. Vol trots liet ze ons dan ook haar eindrapport zien. Daarop konden we lezen dat Awa afgelopen schooljaar als 13e eindigde in een klas met 42 medeleerlingen. Prima, ga zo door! En ook dit jaar bedankte Awa haar sponsors, de heer en mevrouw Belle uit Landgraaf, hartelijk voor alle hulp. Bij deze!

2012
Awa Jatta zit inmiddels in Grade 4 van de Mandinaring Primary School. En ze vindt ‘t fantastisch! Op haar rapport lazen we: ‘Hardworking girl, good conduct. 5th out of 40 students. Keep it up’. Met dank aan de heer en mevrouw Belle natuurlijk. Dat vergat Awa niet om te zeggen voordat ze afscheid nam!

2011
Awa is over naar Grade 3. Grade 2 sloot zij af als 5e van in totaal 40 leerlingen. Een prima resultaat! We zagen haar rapport waarop haar leerkracht de volgende opmerking schreef: “Awa is a hardworking girl and she always participates in class. Keep up the good work!”

Tot afgelopen schooljaar werd Awa gesponsord door de familie Bergman uit Boxtel (waarvoor dank!). Met ingang van dit jaar vonden wij een nieuwe sponsor voor Awa: de familie Belle uit Landgraaf. Awa is ontzettend blij met de hulp die zij krijgt uit Nederland en heeft ons gevraagd de familie Belle hartelijk te bedanken. Ook haar tante – bij wie Awa woont – vroeg ons meerdere malen de ‘familie in Nederland’ te danken voor hun steun. Bij deze!

2010
Awa’s moeder is overleden en sindsdien woont zij in het gezin van haar tante, een zus van haar moeder. Dit gezin woont in de zogenaamde “Colley Compound” samen met verschillende andere (erg arme) gezinnen. De plaatselijke politieman (Kebba Bojang) wees ons eerder op de onhoudbare situatie daar en houdt een oogje in het zeil. Wanneer de nood aan de man is, laat Kebba ons dat weten. Onze stichting steekt dan een helpende hand toe en zorgt – bijvoorbeeld – voor een zak rijst (van 50 kg).

Dankzij steun uit Nederland kan Awa naar school. Ze gaat naar de Mandinaring Primary School en zit in Grade 2. Awa en haar familie zijn de sponsors uit Nederland – de familie Bergman-Van de Langenberg uit Boxtel – erg dankbaar voor alle hulp.

<< | >>