Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Alieu Ndure

24 juni 2014, 21:27

Alieu Ndure

Dit is Alieu Ndure uit Kololi. Alieu neemt op de lijst van sponsorkinderen de plaats in van zijn broer Souleyman, die zijn schoolperiode in juni 2009 met goed gevolg afrondde.

2013
Alieu sloot de basisschool afgelopen schooljaar met prima resultaten af. Inmiddels zit hij op het Little Tree Skills Training Centre, waar hij de opleiding tot automonteur volgt.
Zijn onderwijzer van de basisschool heeft alle vertrouwen in Alieu’s toekomst. Volgens hem is Alieu een serieuze jongen die altijd goed zijn best deed. We zijn benieuwd, maar geloven zeker dat Alieu zijn sponsor – Janny van der Sleen – niet teleur zal stellen.

2012
Alieu is over naar Grade 11 van de Daddy Jobe Senior Secondary School. Zijn rapport was prima, net als het commentaar van zijn docent: “Very good results. Keep up the good work!”. Alieu zelf is vooral trots op het feit dat hij naar school kan en stort zich vol goede moed op het volgende schooljaar. Daarnaast bedankt hij zijn sponsor, Janny van der Sleen uit Zutphen, hartelijk voor alle steun!

2011
Alieu is over naar Grade 10. Hij sloot Grade 9 met prima resultaten af en zijn vader is dan ook erg trots. Helaas was er ook slecht nieuws. In mei van 2011 overleed Alieu’s moeder plotseling. Het verdriet en gemis zijn groot en vader moet nu in zijn eentje het gezinsinkomen verdienen. Hij werkt dan ook hard als metselaar en bij tijd en wijle ook als slager.

Alieu heeft overigens geen gezondheidsproblemen meer en vroeg ons persoonlijk of wij zijn sponsor, Janny van der Sleen uit Zutphen, hartelijk wilden bedanken voor alle hulp. Bij deze!

2010
Hij gaat nu naar Grade 9 van dezelfde school. Zijn studieresultaten waren zeer goed. Op zijnrapport stond te lezen : “This is a good credit and excellent results. Good performance”. En dat ondanks het feit dat Alieu net voor de zomervakantie ziek werd. Hij moest drie maanden medicijnen gebruiken vanwege ernstige pijn in zijn buik, zoals zijn moeder vertelde. Nu ging het weer beter met Alieu en begon hij weer vol goede moed aan het nieuwe schooljaar.

2009
Alieu is ongeveer 12 jaar en gaat naar de Bakoteh Upper Basic School, Grade 8. Het gezin Ndure telt 10 kinderen. De vader is metselaar (maar heeft niet altijd werk) en de moeder maakt en verkoopt fish-pie (een soort vispasteitjes). Buiten schooltijd helpt Alieu zijn ouders waar dat maar kan. Op die manier houdt het gezin net het hoofd boven water. Geen wonder dat ze dolblij zijn met het sponsorgeld uit Nederland! Bedankt, Janny van der Sleen uit Zutphen!

<< | >>