Voor deze kinderen hebben wij een sponsor gevonden


Adama Sambou1

24 juni 2014, 22:02

Adama Sambou

Hiernaast ziet u Adama Sambou. Adama is geboren op 29 oktober 1994 en woont in Bakau-Fajara. Zijn moeder is alleenstaand en doet haar uiterste best om voor haar vijf kinderen te zorgen. Om het hoofd boven water te houden verkoopt ze vis en wast ze kleding voor de buurt.

2013
Adama zit inmiddels in Grade 12 van de Daddy Jobe Comprehensive School. Hij volgt een Art-opleiding en beleeft daar ontzettend veel plezier aan. En dat is, zelfs (of juist) in Afrika, heel belangrijk.
Adama scoort op school iets boven gemiddeld. Op zijn gedrag is, volgens zijn docenten, niets aan te merken. Prima, dus!

Met dank aan Trees van Westerop uit Landgraaf.

2012
Adama is over naar Grade 11 van dezelfde school. Zijn schoolresultaten zijn goed. Vol trots kwam Adama dan ook zijn rapport laten zien. Daarop lazen we het volgende: “Good performance. Adama has done well, but he should work very hard next term to do more better. Conduct: good.”

Adama’s moeder staat er nog steeds alleen voor. Zijn vader heeft twee vrouwen, maar zorgt niet voor de moeder van Adama en hun vijf kinderen. Moeder en zoon zijn dan ook ontzettend blij met de hulp die ze krijgen van Trees van Westerop uit Landgraaf. Waarvoor dank!

2011
Adama zit op de Daddy Jobe Comprehensive School, grade 10. Adama is daar best trots op. Hij haalde goede eindcijfers. Jammer van die ene onvoldoende voor rekenen.

2010
Adama zit op de Bakau Upper Basic School, Grade 9. Hij gaat graag naar school en behaalt daar goede resultaten. Adama is daar best trots op. Maar hij is vooral erg dankbaar voor de steun die hij krijgt uit Nederland. Hij weet dat hij zonder de hulp van zijn sponsor (Trees van Westerop uit Landgraaf) namelijk niet naar school zou kunnen. Vanzelfsprekend is ook Adama’s moeder erg blij met de steun uit Limburg en bedankt ze Trees daarvoor hartelijk!

<< | >>