Foto geld

Financieel jaarverslag 2010

1 januari 2011, 13:08

Net als iedere andere Nederlandse stichting is Stichting Sanchabba financiële verantwoording schuldig aan haar ‘leden’ en andere betrokkenen. Graag voldoen wij aan deze verplichting en maken wij de cijfers van 2010 openbaar:

In- en uitgaven 2010 in Euro’s:

Inkomsten:

Schoolgeld € 15.016,08*

Algemene en doeldonaties, incl. start project Sambakuta,
operatiekosten, rijst, medicijnen
en micro kredieten € 25,273,21
____________________________________________________________________
Totaal inkomsten € 40.289,29

Uitgaven:

Schoolgeld € 14.147,00*

Ondersteuning in vorm van rijst, medicijnen,
operatiekosten en start project Sambakuta € 27.242,04

Bankkosten, K.v.K. porti, domeinnaam website,telefoon-
kaarten, drukwerk etc. € 442,20
____________________________________________________________________
Totaal uitgaven € 41.831,24

==========================================

Saldo op 01-01-2011 -€ 1.541,95

*Het meer ontvangen schoolgeld t.o.v. het uitgegeven schoolgeld komt omdat er eind 2010 meer mensen op het schoolgeld 2010-2011 hadden vooruitbetaald.

========================================== << | >>Over Sichting Sanchabba

Voor Stichting Sanchabba staan Afrikaanse kinderen centraal. Kinderen en onderwijs. De stichting betaalt inmiddels dan ook het schoolgeld voor 147 kinderen in Gambia.

Stichting Sanchabba houdt zich verder bezig met kleinschalig ontwikkelingswerk op uiteenlopende gebieden. Zo bouwde de stichting toiletgebouwen bij een school en een ziekenhuis(je) in het binnenland van Gambia en een keuken annex eetzaal bij een school in Brikama en realiseerde een tuinenproject in Sambakuta. Verder zijn er wat kleinschalige zakelijke initiatieven van een financiële injectie voorzien. promo video
video tuinen project

Laatste nieuws

Wist u dat?