Foto geld

Financieel jaarverslag 2009

26 mei 2010, 08:58

Net als iedere andere Nederlandse stichting is Stichting Sanchabba financiële verantwoording schuldig aan haar ‘leden’ en andere betrokkenen. Graag voldoen wij aan deze verplichting en maken wij de cijfers van 2009 openbaar:

In- en uitgaven 2009 in Euro’s:

Inkomsten:

Schoolgeld € 11.091,08

Algemene en doeldonaties, incl. bouwproject Brikama,
kosten operatie Ousman Sanyang, rijst, medicijnen
en micro kredieten € 20.944,20
____________________________________________________________________
Totaal inkomsten € 32.035,28

Uitgaven:

Schoolgeld € 11.069,57

Ondersteuning in vorm van rijst, medicijnen,
kosten operatie Ousman Sanyang,
micro kredieten en bouwproject Brikama € 18.378,55

Waterpomp Medisch Centrum € 650,00

Bankkosten, K.v.K. porti, domeinnaam website,telefoon-
kaarten en (eenmalige) bijdrage in drukkosten briefpapier
en te verkopen prentbriefkaarten € 903,11
____________________________________________________________________
Totaal uitgaven € 31.001,23

=================================================

Meerinkomsten (is ook het verschil in saldo 1/1 en 31/09 ) € 1.034,05 =================================================

<< | >>



Over Sichting Sanchabba

Voor Stichting Sanchabba staan Afrikaanse kinderen centraal. Kinderen en onderwijs. De stichting betaalt inmiddels dan ook het schoolgeld voor 147 kinderen in Gambia.

Stichting Sanchabba houdt zich verder bezig met kleinschalig ontwikkelingswerk op uiteenlopende gebieden. Zo bouwde de stichting toiletgebouwen bij een school en een ziekenhuis(je) in het binnenland van Gambia en een keuken annex eetzaal bij een school in Brikama en realiseerde een tuinenproject in Sambakuta. Verder zijn er wat kleinschalige zakelijke initiatieven van een financiële injectie voorzien. promo video
video tuinen project

Laatste nieuws

Wist u dat?